Physical Training with Sgt.Maj. John L. Canley

5 Comments

 1. SEMPER FI‼️🍻

 2. Need to add the Congressional Medal of Honor to his awards. Pres. Trump and John Ligato pushed for it to happen. It did on October 17, 2018.

 3. Sgt major still gettin it !!!

 4. Nhớ Huế Xưa and Sgt. Maj. John Canley.

  A War had divided America and forgot American Heros.
  Therefore, the rewards for a hero soldier has been so long forgotten.
  A soldier had defined for his actions in the battle of Huế -1968.
  Apparently, John Canley is a true hero and he deserves recognition. However, still have many American soldiers heroes of the Vietnam War, need recognition and deserve to rewards.
  Congratulations and best wishes to John Canley.

  Notes:
  After I was hearing the story of retired Sgt. Maj. John Canley a heroic of 'Vietnam Veterans' during the battlefield of Huế 1968. 'The battle Tet Offensive in 1968'.
  Moreover, at the ceremony the Medal Honor for Sgt. Maj. John Canley, the President Trump is sharing story of John Canley and his actions half of a century ago.
  Therefore, Sgt. Maj. John Canley story is emotions me, so I write a few lines of Vietnamese poetry, donated to Sgt. John Canley with a title: Anh (ai) nhớ Huế Xưa.

  https://www.marinecorpstimes.com/news/your-marine-corps/2018/09/25/50-years-later-marine-gunny-to-be-awarded-the-medal-of-honor-for-hue-city-heroics/

  Anh (ai) nhớ Huế Xưa

  Anh (ai) đến Huế đầu mùa xuân máu đổ (Tết 1968)
  Chiến đấu đêm ngày chiếm lại Thành Đô
  Tết Mậu Thân (Tet 1968) khăn tăng phủ đầy mồ
  Cộng sản bắt người chặt đầu chôn sống
  Cố Đô Huế trong điêu tàn ác mộng
  Đổ nát, đau thương, tăng tóc ngập trời.

  Anh (ai) xa Huế ngày tháng nào năm ấy
  Đã bao giờ trở lại chiến trường xưa
  Những vết thương lòng nay đã lành chưa
  Hay còn đó vẫn nằm trong tâm trí
  Ngoảnh nhìn lại hơn nửa phần thế kỷ.
  Dân Việt lầm than âm ỷ hận thù
  Việt Nam ngày nay như một nhà tù
  Tù ngoài xã hội tù trong tâm hồn.

  Huế xưa đổ nát điêu tàn
  Chiến trường ác liệt giữa làn đạn bom
  Gian nan cứu bạn sống còn
  Anh người lính Mỹ (John Canley) vẫn còn tiếng vang.
  Sử xanh ghi nhận rõ ràng
  John cùng đồng đội đánh (trước) ngàn cộng quân.

 5. Cool, just got his medal of honor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *