പല്ലു തേക്കാതെ വെറും വയറ്റില്‍ വെള്ളം കുടിച്ചാല്‍||Health Tips Malayalam

6 Comments

  1. മുഹമ്മദ് നബി (സ) പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറാക്ക് എന്നു പേരുള്ള മരക്കമ്പ് കൊണ്ട് വെളുപ്പിന് പല്ലുതേക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ ഉമിനീരുൾപ്പെടെ വിഴുങ്ങുന്നത് രോഗശമനത്തിന് കാരണവും, രണ്ടാമത് തേക്കുമ്പോൾ ഉമിനീരുൾപ്പെടെ വിഴുങ്ങുന്നത് രോഗകാരണവുമാകുമെന്നാണ്.

  2. വച്ചിട്ട് പോടെ.. പല്ല് തേക്കാതെയും വായ കഴുകാതെയും കുളിക്കാതെയും നനക്കാതെയും മുടിവെട്ടാതെയും കഞ്ചാവും അടിച്ചു ബുദ്ധി ജീവികൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഏത് വിദഗ്ദ്ധൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. അവനെ മടല് വെട്ടി അടിക്കണം.

  3. My daily routine

  4. Very useful information….

  5. Thanks

  6. Useful video👌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *