ഈന്തപ്പഴം പ്രമേഹരോഗികൾക്കു കഴിക്കാമോ?| Diabetic Care India| Malayalam Health Tips

19 Comments

 1. Respected Sir
  രാത്രി RBS 137 ആയി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു രാവിലെ FBS 170 വരെ കാണുന്നു ഇതിനു എന്താണ് കാരനാണെന്നും പ്രതിവിധി എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു തരണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു

 2. Still Arabs daily eating,dates ,as their rutine.They até no dibetic .Dr..justify this…

 3. Thank you sir

 4. ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട്,…..

 5. Yes it on depends on size. Absolutely… Nice episode, beautiful presentation. Thank you.

 6. So simple so humble so sincere 👏👏👏

 7. Very good.

 8. ഷുഗർ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എത്ര ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കാ സാർ

 9. Excellent topic.but I always avoid it

 10. Dr nombu thurak 1 deats mathi

 11. Good information dr

 12. വലിച്ചു നീട്ടൽ ഒഴി വാക്കിയാൽ നല്ലത്

 13. FARD variety of dates can be used for Diabetic. Which contains more fibre & less in sugars.

 14. Hi Dr ഞാൻ ഷുഗർ ഉള്ള ആളാണ് എനിക്ക് 29 വയസ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ pregnant ആണ് ഇൻസുലിൻ കുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് ദിവസം ഒരു ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം

 15. Thank you Sir for giving valuable information

 16. 5, 6 മിനിറ്റിൽ പറയു, ആവർത്തനം വിരസത ഉണ്ടാക്കും. പൈസ ഉണ്ടാകാൻ വലിച്ചുനീട്ടിയാൽ പണി kittum. ആരാണ് ഡോക്ടറെ ഇതിന്റ ഡയറക്ടർ. പേര് പോകുന്നത് ഡോക്ടറെ ആയിരിക്കും. വലിച്ചു നീട്ടുന്നത് ഡോക്ടർ അല്ല അറിയാം. Sorry…

 17. Hi Dr….. Can we drink lemon water at ifthar time? Now days somebody tells to avoid lemon water it's not good… And someone tells good… Can you pls clarify?

 18. Very good 👍💐Sir, ella fruitsum evening tea time il kazhichal doshamilla ennu oru dr. paranju..

 19. 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *