పక్కతడపడం ఆపే అద్భుతమైన చిట్కా..! | Kids Health Tips | Vanitha Nestam | Vanitha TV

1 Comment

  1. నీ బొంద5 ప్రపంచం లో 5 సంవత్సరాలు లోపు పక్క తఢపని పిల్లలు ఎవ్వరు వుండరు. నీతో సహా. చంద్రబాబు, జగన్, k. c. r., మోడీ కూడా తడిపి వుంటారు. కావాలంటే వాళ్ళ అమ్మ, నాన్నలను అడుగు.(జెస్ట్ ఫర్ ఫన్)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *